Copyright 2006 Reed Business Information B.V.  
Elsevier


February 25, 2006


SECTION: Economie: De Week; N.8 van 2006, J.2006; P.51

LENGTH: 482 words

HEADLINE: DE WEEK: ECONOMIE

BYLINE: Redactie

BODY:
Vakbond

De Unie begint op 1 maart met een alternatieve, goedkope vakbond op internet. Internetvakbond.nl wil gewoon deelnemen aan cao-overleg. De Unie richt zich op de 75 procent van de 7 miljoen werknemers _in Nederland die nu niet georganiseerd zijn en die volgens de bond vooral hulp willen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Lidmaatschap kost 10 euro per jaar.

Pact

Zakenbank NIBC, het vroegere NIB Capital, koopt een kwart van de aandelen van Talpa Capital, het investeringsbedrijf van John de Mol. Cyrte, zoals de combinatie gaat heten, richt een fonds op dat in technologie, media en telecom gaat investeren. Ook ontfermt Cyrte zich over de beleggingen van De Mol, waarvan de waarde op 2 miljard euro wordt geschat.

Grondaankoop

De gemeente Haarlemmermeer doet aangifte tegen Schiphol. De luchthaven zou in 1999 strafbare feiten hebben gepleegd bij de aankoop van 60 hectare landbouwgrond. Die transactie had plaats een dag voordat Haarlemmermeer een anti-speculatiewet aankondigde. Het vermoeden bestaat dat Schiphol over vertrouwelijke informatie beschikte die door ambtenaren zou zijn gelekt.

Groei

De Japanse economie lijkt definitief op de goede weg. In het vierde kwartaal van 2005 groeide het bruto binnenlands product met 1,4 procent - gerekend was op 1,2 procent. Over heel 2005 kwam de groei uit op 2,8 procent.

Bescherming

Terwijl in de meeste Europese landen beschermingswallen tegen vijandige overnames worden afgebroken, krijgen Franse bedrijven juist meer mogelijkheden om zich te wapenen. Als het aan de Franse regering ligt, kunnen ondernemingen inschrijvingsbewijzen uitdelen aan bestaande aandeelhouders die bij dreiging van een vijandige overname kunnen worden omgezet in nieuwe aandelen. Dit plan volgt op het Franse verzet tegen het bod op staalbedrijf Arcelor door Mittal Steel.

Olie

De problemen van Shell bij de productie van olie in Nigeria nemen zeer serieuze vormen aan. Begin deze week lag de productie van maar liefst 455.000 vaten per dag stil door aanvallen van lokale rebellen. Dat is bijna eenvijfde van Shells totale dagelijkse productie in de wereld.

Verversing

De winst van ING Groep over 2005 is uitgekomen op 7,2 miljard euro - 25 procent meer dan over 2004. De bankverzekeraar maakte ook bekend dat - na Alexander Rinnooy Kan, die overstapt naar de SER - binnenkort nog twee bestuursleden afzwaaien. Sinds het aantreden van topman Michel Tilmant in april 2004 is op financieel bestuurder Cees Maas na de voltallige raad van bestuur ververst.

Witwassen

Jaarlijks wordt in Nederland circa 18,5 miljard euro aan misdaadgeld witgewassen. Dat blijkt uit een studie van de Utrecht School of Economics. Driekwart van dat geld is uit het buitenland afkomstig. Het ministerie van Financien zint op maatregelen om het witwassen te bestrijden.