Copyright 2006 Het Financieele Dagblad  
Het Financieele Dagblad


February 21, 2006


LENGTH: 641 words

HEADLINE: Toezicht resulteert in uitdunning trustmarkt

BODY:
Van vergunningaanvragen maar twee derde toegekend

VASCO VAN DER BOON EN BENDERT ZEVENBERGEN

AMSTERDAM - De bezem gaat door de omvangrijke Nederlandse trustsector. Van de 183 trustkantoren die per 1 maart 2004 een vergunning hebben aangevraagd bij de Nederlandsche Bank, kregen er slechts 119 een vergunning. Nog na de vergunningverlening is bij een aantal trusts 'een zorgelijke situatie' ontdekt.

Deze getallen verstrekt de Nederlandsche Bank (DNB) na vragen van deze krant. De kwalificatie 'zorgelijk' stamt uit het laatste Kwartaalbericht van DNB. Aanleiding voor de navraag vormt het vrijdag gepubliceerde onderzoek door de Utrecht School of Economics. Dat wijst de trustsector aan als een sector die veel risico loopt op het witwassen van geld. Volgens de studie zou Nederland jaarlijks minstens euro 18,5 mrd misdaadgeld witwassen, vooral uit het buitenland.

Volgens het Utrechtse onderzoek valt nog niets te zeggen over de resultaten van het toezicht op de trustkantoren omdat dit nog zo recent is. DNB blijkt echter wel degelijk al een eerste indruk te hebben van de trustsector.

Naar aanleiding van de Parmalat-affaire is de trustsector twee jaar geleden voor het eerst onder toezicht gebracht met de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). In totaal 318 instellingen hebben zich toen bij DNB gemeld als een mogelijk vergunningplichtig trustkantoor. Uiteindelijk zijn er 183 formele vergunningaanvragen naar DNB verstuurd. Van deze twee jaar terug ingediende aanvragen is volgens de stand van zaken op 31 januari dit jaar 35% nog niet met een vergunning bekroond. Volgens die laatst opgemaakte stand van zaken zijn er 119 Wtt-vergunningen verleend.

Van de 183 ingediende aanvragen hebben 46 het zeker niet gehaald. Daar kan een drietal redenen voor zijn. Een aanvraag kan alsnog tijdens de behandeling bij nader inzien door de aanvrager zijn ingetrokken. Een aanvraag kan buiten de behandeling zijn beland doordat de vervolgstappen in de aanvraagprocedure niet correct zijn verlopen. Of een aanvraag kan zijn afgewezen door DNB. De toezichthouder kan vanwege zijn geheimhoudingsplicht niet zeggen hoeveel aanvragen zijn afgewezen.

DNB zegt dat nu nog ruim 20 aanvragen voor een Wtt-vergunning in behandeling zijn, waaronder enkele nieuwe aanvragen. Over de categorie aanvragen die nog behandeld worden, meldt het laatste DNB-Kwartaalbericht van december dat bij 'een groot deel' hiervan sprake is van '(bijvoorbeeld strafrechtelijke of financiele) antecedenten van medebeleidsbepalers, hetgeen leidt tot vertraging in de afhandeling van deze aanvragen'. DNB kwantificeert dit niet.

Bij het overgrote deel van de trustkantoren die een Wtt-vergunning kregen, is DNB inmiddels op bezoek geweest. Daarbij merkt de toezichthouder 'vaak' dat de vergunninghouder niet voldoet aan de wettelijke eis om te weten wie zijn klanten zijn. Het zogeheten 'know your customer'-principe is essentieel om witwassen te voorkomen. DNB rept in dit verband over 'ernstige gevallen' die onder nauw toezicht worden geplaatst. Ook hier kan DNB niet in detail treden.

Bij 'een aantal' trusts die vergunning kregen, heeft zich 'inmiddels een zorgelijke situatie geopenbaard'. DNB: 'Het gaat daarbij om situaties waar (mede-)beleidsbepalers worden verdacht van ernstige misdrijven of zwaarwegende antecedenten niet blijken te hebben gemeld. Mogelijk zal in de nabije toekomst een aantal kantoren haar activiteiten dan ook moeten beeindigen', aldus het Kwartaalbericht.

Vertrouwensmarkt

12.500 bijzondere financiele instellingen (bfi's) in Nederland, waarvan 80% vertegenwoordigd door trustkantoren

Bfi's via trusts zetten euro 1000 mrd/jaar om via Nederland

Trusts werken vooral voor buitenlandse klanten

Trusts in 2004 voor het eerst onder toezicht, van DNBEen derde vergunningaanvragen trusts niet succesvol