Copyright 2006 Het Financieele Dagblad  
Het Financieele Dagblad


February 22, 2006


LENGTH: 501 words

HEADLINE: Trust nog vaak een 'black box'

JAN FRED VAN WIJNEN

BODY:
Voor financiele detectives loopt het spoor snel dood als er een trustkantoor in het spel is.

AMSTERDAM - Het principe 'ken uw klant', voor financiele instellingen al ruim twee jaar een administratieve fact of life, is te hoog gegrepen voor veel trustkantoren in Nederland. Een derde van de firma's die een vergunning hebben aangevraagd bij de Nederlandsche Bank (DNB), grijpt er naast, zo bleek gisteren in deze krant.

Bij de geweigerde vergunningen gaat het vaak om het strafrechtelijk verleden van de trustbestuurders. Maar ook met de kantoren die wel een vergunning hebben, is vaak wat mis. Ze kunnen lang niet altijd aantonen wie de werkelijke eigenaren zijn van vennootschappen die ze beheren, zo heeft DNB geconstateerd.

Trustkantoren leggen zich toe op het beheer van buitenlandse vennootschappen die zich om fiscale redenen in Nederland vestigen. Hun diensten lopen uiteen van administratief werk, zoals het deponeren van jaarrekeningen, tot feitelijk bestuur.

Onder de Wet Toezicht Trustkantoren, die sinds 2004 in werking is, moeten trustkantoren uitzoeken wie de werkelijke, uiteindelijke opdrachtgever is.

Omdat de trust in Nederland geen wettelijk rechtsbegrip is, worden in de toezichtswet de activiteiten omschreven waarvoor een vergunning nodig is. Naast het beheer van vennootschappen gaat het bijvoorbeeld om juridisch advies, het verzorgen van belastingaangiftes of het samenstellen van jaarrekeningen.

Omdat veel accountants en belastingadviseurs dit ook doen, adviseert accountantsorganisatie Nivra haar leden om na te gaan of hun diensten als trustactiviteit kunnen worden beschouwd. Zo ja, dan zouden ze ook een vergunning moeten aanvragen.

De sanering van de trustsector houdt verband met een facet van de Nederlandse economie, dat vorige week werd blootgelegd door

hoogleraar Brigitte Unger van de Utrecht School of Economics. In opdracht van het ministerie van Financien onderzocht ze de omvang van het witwassen. Van de ruim euro 18,5 mrd die jaarlijks inNederland wordt witgewassen, staat een substantieel gedeelte onder beheer van trustkantoren.

De eigenaar van een vennootschap die door de trust wordt beheerd, is vaak alleen te achterhalen door een inval van justitie. Uit correspondentie op het trustkantoor kan dan worden herleid wie de opdrachtgever is. Maar bij criminele opzet is de werkelijke eigenaar van de vennootschap doorgaans verborgen achter een reeks van trustkantoren.

'De trust is in dit opzicht nog steeds een black box', zegt forensisch accountant prof. Cees Schaap, die in 1997 promoveerde op het witwassen van geld via trustkantoren.

Datzelfde geldt voor de geldstromen die formeel onder verantwoordelijkheid van trustkantoren over de wereld gaan. Bij witwassen wordt het geld overgeheveld tussen vennootschappen in verschillende landen, die elk hun eigen toezichtsregime kennen. Zelfs voor de meest doorgewinterde detectives loopt een geldspoor al snel dood als er verschillende trustkantoren zijn ingeschakeld.