Copyright 2006 De Telegraaf
 
De Telegraaf


April 4, 2006


SECTION: Pg. 3

LENGTH: 277 words

HEADLINE: Nederland erg populair bij witwassers

BODY:
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, dinsdag

Nederland is volgens onderzoekers populair bij criminele witwassers uit andere landen.

De nadelen van het witwassen zijn beperkt omdat de misdrijven zelf niet in ons land plaatsvinden. Zij maken hier alleen gebruik van het handelsnetwerk. In de top-20 van landen van waaruit criminelen geld naar ons land sluizen, staan onder meer de VS, Italie, Duitsland en Turkije. In totaal zou de hoeveelheid crimineel geld zo'n 4% uitmaken van de gehele geldvraag in ons land.

Nadelig

De onderzoekers, die in opdracht van het ministerie van Justitie het witwassen onder loep namen, stellen dat het op langere termijn wel nadelige gevolgen heeft. Zo worden de prijzen van bijvoorbeeld vastgoed omhoog gejaagd en dreigt er concurrentievervalsing. Ook dreigen legale bedrijven geleidelijk in de tang van de misdaad te komen. Ook verwachten ze dat crimineel geld meer criminelen aantrekt. Zij zouden op deze manier een land leren kennen, netwerken creeren en op termijn hun criminele activiteiten naar Nederland verplaatsen.

Ook belangrijke beroepsgroepen dreigen op lange termijn geinfecteerd te worden, zoals advocaten, notarissen en ambtenaren. Zij zijn nodig om het proces van witwassen te laten slagen. Daarbij onderscheiden de onderzoekers een 'voorwas', 'hoofdwas' en 'nawas'. De voorwas is het omwisselen van kleine biljetten in grote. Bij de hoofdwas gaat het erom het geld ongemerkt op bankrekeningen te krijgen. De nawas staat voor het verhuld kopen van 'legale' zaken.

Afgelopen weekeinde riepen hoogleraar strafrecht Y. Buruma en de jurist P. Verrest al op tot een betere aanpak van witwaspraktijken.