Copyright 2006 PCM Uitgevers B.V.
All rights reserved
Data in Image
de Volkskrant


February 18, 2006
zaterdag


SECTION: Economie; Pg. 9

LENGTH: 447 woorden

HEADLINE: Meer werk maken van witwassen

BYLINE: Douwe Douwes

DATELINE: DEN HAAG

BODY:


Minister Zalm van FinanciŽn overweegt nieuwe maatregelen in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Dat zei Zalm vrijdag in reactie op een rapport van de Universiteit Utrecht waaruit blijkt dat in Nederland jaarlijks tussen de 18,5 en 25 miljard euro wordt witgewassen; ongeveer 5  procent van het binnenlands product.

Zalm wilde niet zeggen aan welke maatregelen hij concreet denkt. Duidelijk is dat nieuwe wetgeving niet voor de hand ligt. Eerder moet worden gedacht aan betere samenwerking tussen de verschillende opsporende en vervolgende instanties, zoals de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM), het Openbaar Ministerie en de politie.

Uit het rapport - getiteld The amounts and effects of money laundering - blijkt dat ongeveer 80  procent van het geld dat in Nederland via allerhande transacties legaal wordt gemaakt uit het buitenland komt. Onderzoeksleider, hoogleraar Brigitte Unger en haar team noemen Nederland een 'doorvoerland voor criminaliteit'. 'De Nederlandse kennis op het gebied van financiŽle logistiek en zijn uitstekende locatie maken Nederland een perfecte plaats om de bestaande juridische knooppunten en netwerken voor misdaad te gebruiken', schrijven zij.

De cijfers zijn overigens verre van exact, erkennen de onderzoekers. Het rapport is geschreven op basis van een Australische methode die gebruikt maakt van macro-economische gegevens.

Het leeuwendeel van de witwasoperaties gaat via de vastgoedsector, over- en onderfacturering bij internationale handel en via zogenoemde Bijzondere FinanciŽle Instellingen, organisaties die speciaal worden opgericht om geldstromen door te laten.

Nederland staat samen met Duitsland en Frankrijk op de zevende plaats in het lijstje van aantrekkelijke witwaslanden. Dat heeft onder meer te maken met het aantrekkelijke fiscale klimaat, de intensieve internationale handelsrelaties en een goed ontwikkeld financieel stelsel.

Volgens de onderzoekers levert de criminaliteit in Nederland jaarlijks ongeveer 8,6 miljard aan witwasgelden op. Daarvan gaat meer dan de helft (4,8 miljard) naar het buitenland. Ruim 70  procent is afkomstig van fraude, 20  procent van drugscriminaliteit en 10  procent van andere vormen van misdaad.

De onderzoekers zijn kritisch over de aandacht van politie en justitie voor witwassen. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie erkent dat er een 'natuurlijke neiging' is zich te richten op meer in het oog lopende vormen van criminaliteit, zoals geweldsmisdrijven of diefstal. Hij wijst erop dat in de afgelopen jaren extra frauderechercheurs bij de politie zijn aangesteld en dat het Openbaar Ministerie een Functioneel Parket kreeg dat zich speciaal op dit soort criminaliteit richt.